Twitter Facebook Youtube

Ështe ven gurthemeli për dy shtepia në komunen e Kamenicës

14.11.201111:17

Zyra për Çeshtje të Komuniteteve edhe këtë vitë ka ndar fonde për ndertimin e 6 shtëpive, 2  në komunen e Kamenices respektivisht njera në qytetin e Kamenices ndersa tjetra në fshatin Bosce për dy familje të komunitetit Serb. Me insvestimin e zyrës për Çeshtje të komuniteteve dhe CDF si impementues I projektit  me 14.11.2011 është ven gurthemeli.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com