Twitter Facebook Youtube

U bë pranimi teknik të një ndertese banimi për raste të renda sociale

06.01.201210:24

Zyra për Çeshtje të Komuniteteve ka ndar fondin për ndertesë banimi në Dobrotin. Marveshja është nënshkruar në fund te vitit 2009, punimet kan filluar vitin e kaluar, dhe janë kryer mrenda afatit të caktuar, dhe sot (06.01.2012) është bër pranimi teknik.

Ndertes banimi  përmban 14 njësi banimi, dhe sipërfaqja totale e ndertesës është 1660 m2.

Perveç Zyres për Çeshtje të Komuniteteve investitor të tjerë janë Ministria për Komunitete dhe Kthim, Ministria e Punes dhe Mirqenjes Sociale, dhe CDF.

Zyra e Kryeministrit/ Zyra për Çeshtje të Komuniteteve edhe këte her ka dëshmu që dëshiron të mbeshtët dhe  të ndihmonë Komuniteteve në Kosovë

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com