Twitter Facebook Youtube

U zhvillua takimi i tretë i Grupit të punës për reformën e Komisionit të gjuhëve dhe u miratuana rekomandime t për Qeverinë

27.02.201210:13

Të Hënën, më  27. Shkurt , është mbajtur  takimi i tretë i Grupit të punës  për reformën e Komisionit të gjuhëve dhe u miratuan rekomandime  për Qeverinë.

Takimin  e hapi  kryesuesi i Grupit të punës ,Zëvendëskryeministri  dhe ministër i administrimit të pushtetit lokal , zotëri  Slobodan Petroviq  i cili me kënaqësi konstatoi sa grupi i punës ka finalizuar punën në përgatitjen e dokumenteve të domosdoshme për reformë të suksesshme të Komisionit të gjuhëve  dhe i falënderoi të gjithë për kontributin e dhënë gjatë muajve të kaluar

Zotëri  Srxhan Popoviq, në fjalën e tij hyrëse shfrytëzoi rastin që me vëzhguesit e grupit të punë të ndajë përshtypjet nga vizita studimore në Bruksel, për të cilën tha se ishte mjaft e suksesshme  dhe se kontaktet e realizuara me përfaqësuesit e institucioneve të  Brukselit do të jenë të rëndësishme edhe për Zyrën e ardhshme të Komisionarit të gjuhëve 
Grupi i punës miratoi rekomandimet që kanë të bëjnë me miratimin e: Projekt rregullores së Qeverisë për Zyrën e Komisionarit të gjuhëve; e Projekt procedurës për zgjedhjen dhe emëirmin e Komisionarit të gjuhëve  (Aneks 1 i Projekt rregullores), e Projekt Rregullores për  punën e Zyrës së Komisionarit të gjuhëve   (Aneks 2 i Projekt rregullores), e Projekt  organogramit  dhe të  buxhetit të Zyrës së Komisionarit të gjuhëve për  vitin  2012, dhe të Projekt modelit të përshkrimit të vendeve të punës për personelin e Zyrës se Komisionarit të gjuhëve.

Gjithashtu, i rekomandoi Qeverisë për të zgjatur mandatin e grupit të punës  me qëlim  që të mund të sigurojë dhe mbështet themelimin e Zyrës së Komisionarit të gjuhëve dhe të mekanizmave  të saj  mbështetës dhe të propozojë pakon  e masave të politikës të cilat do të mbështesin implementimin e mëtejmë Ligjit për përdorimin e gjuhëve.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com