Twitter Facebook Youtube

Shpallet ftesa per propozime per OJQ-te

17.04.201216:05

Afati per dorezimin e propozimeve eshte prej 18 prillit deri me 08 maj 2012, cdo dite pune deri ne oren 16.00. Apliakcionet e dorezuara pas skadimit te afatit nuk do te shqyrtoheni.

Aplikacionet mund ti gjeni te linku ”Konkurse”, ne web faqet: www.kryeministri-ks.net/zck i www.kryeministri-ks.net.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com