Twitter Facebook Youtube

U nënshkruan marrëveshjet për ndërtimin e shtëpive në komunat e Novobërdës, Lipjanit, Gjilanit( Shillovë) dhe Vushtrri( Prelluzhë)

08.05.201211:58

Zyra për çështje të komuniteteve ka nënshkruar marrëveshjet për ndërtimin dhe renovimin e shtëpive me komunën e Novobërdës për ndërtimin e një shtëpie, pastaj me komunën e Lipjanit për renovimin e dy shtëpive, ndërtimin e dy shtëpive në fshatin Shillove( komuna e Gjilanit), si dhe në fshtin Prelluzhe( komuna e Vushtrrisë) ndërtimin e një shtëpie.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com