Twitter Facebook Youtube

Zyra për çështje të komuniteteve edhe gjatë këtij viti do t’i ofrojë ndihmë shoqërisë civile

11.06.201214:50

Në kuadër të Zyrës për çështje të komuniteteve pranë Zyrës së Kryeministrit, ZÇK/ZKM , është publikuar thirrja për propozim të projekteve të OJQ-ve  që është pjesë e programit “Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave  dhe të interesave të komuniteteve jo shumicë në Kosovë, me ç’rast, edhe në këtë vit do të ndahen mjete financiare për OJQ-të  të cilat punojnë në projektet e promovimit të kultures, traditës, arsimimit dhe të gjuhëve  të komuniteteve jo shumicë në Kosovë.

Në adresë të Zyrës për çështje të komuniteteve pranë Kabinetit  të Kryeministrit  kanë arritur  98 projekte

Pas publikimit të thirrjes për propozim projekte, është formuar komisioni i përzier nga përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare (partnerë tanë), i cili do të bëjë vlerësimin e projekteve  dhe do të  zgjedh më të mirat prej tyre  

Sot është mbajtur mbledhja e pare e komisionit për ndarjen e  granteve, të cilën e kanë hapur Drejtori  i Zyrës për çështje të komuniteteve, Srdjan Popovic si dhe Zyrtarja e lartë për grante, Safete  Graiqevci.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com