Twitter Facebook Youtube

U nënshkrua marrëveshja me KFOR-in, UNDP-në dhe me Komunën e Istogut për riparimin e rrugës Shaljinovc-Oprashkë

09.07.201210:38

Të Hënen , më 09. Korrik  2012, Zyra për çështje të komuniteteve ka nënshkruar Marrëveshje me   KFOR-in, UNDP-në dhe me Komunën e Istogut për riparimin   e rrugës Shaljinovc-Oprashkë. Në emër të Zyrës për çështje të komuniteteve  marrëveshjen e nëshkroi drejtori  Z. Srđan Popović, përfaqësuesi i  KFOR-it  Z. Johann Luif, Z-nja Osnat Lubrani, përfaqësuesi i UNDP-së  dhe Krytari i Komunës së Istgut  Istok, Z. Haki Rugova. Ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes u organizua në Komunën e Istogut 

Projekti i  riparimit të rrugës  do të ketë donacione nga institucionet e lartpërmendura.  

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com