Twitter Facebook Youtube

Zyra për çështje të komuniteteve nënshkroi marrëveshje bashkëpunimi me Komunën e Shtërpces për financimin e Projektit për rregullimin e 11 rrugëve dytësore

12.07.201223:13

Drejtori i Zyrës për çështje të komuniteteve  pranë  Zyrës së  Kryeminisnistrit], zoti  Srdjan Popovic nënshkroi ,të Hënën, më 12 kkorrik Marrëveshjen  e bashkëpunimit me  Kryetarin  e Komunlës së Shtërpces Bratislav Nikolic për financimin e  Projektit për rregullimin e rrugëve dytësore në komunën e Shtërpces. Projekti ka për qëllimi përmirësimin e kushteve të jetesës të banorëve të Shtërpces.
 

Në bazë të marrëveshjes së arritur,  këtë  projekt do ta financojë  Zyra për çështje të komuniteteve 
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com