Twitter Facebook Youtube

Bordi për politikë të gjuhëve miratoi Rregullorene e punës

10.07.201216:24

Zyra për çështje të komuniteteve, më 10 korrik 2012  organizoi  takim me Bordin për politikë të gjuhëve . Këte takim e kryesoi këshilltari i lartë I Kryeministrit/drejtori i Zyrës për çështje të  komuniteteve, zoti Sërxhan Popoviq  kurse si pikë e rendit të ditës ishte Rregullorja e punës së Bordit. Anëtarët e pranishëm të bordit dhanë propozimet dhe sugjerimet e veta  dhe u dakorduan për miratimin e Rregullores.

Rregullorja e punës iu procedua Zyrës ligjore  në mënyrë që sugjerimet e dhëna të haramonizohen  me prcedurat ligjore kurse Rregullorja e punës  do të hyjë në fuqi pas zgjedhjes së kryesuesit.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com