Twitter Facebook Youtube

Zyra për çështje të komuniteteve u dërgoi kërkesë institucioneve për të emëruar përfaqësuesit në Rrjetin për politikë të gjuhëve

18.07.201215:52

Në pajtim me Rregulloren 07/2012 për Zyrën e Komisionerit për gjuhë, si dhe planin e punës të cilin e ka miratuar grupi I punës për mbështetje të formimit të Zyrës së Komisionerit, Zyra për çështje të komuniteteve, më 18 korrik,  u dërgoi kërkesë institucioneve, ndërmarrjeve dhe organizatave , të cilat ushtrojnë funksione dhe shërbime publike, që të emërojnë përfaqësuesit në  Rrjetin për politikë të gjuhëve 

Rrjeti  për politikë të gjuhëve, krahas Bordit për politikë të gjuhëve , është një nga mekanizmat mbështetës për Zyrën e  e ardhshme të Komisionerti të gjuhëve. Rrjetin e përbëjnë personat e kontaktit lidhur me përdorimin e gjuhëve, të  cilët bashkëpunojnë me Zyrën për të  siguruar  se institucionet përkatëse janë duke i përmbushur  obligimet e veta lidhur me politikat e gjuhëve  dhe për të fituar  më shumë njohuri për këto obligime.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com