Twitter Facebook Youtube

Është emëruar Komisioneri për gjuhë

20.07.201215:31

Në mbledhjen e Qeverisë, të mbajtur më 19 korrik, në pajtim me Udhëzimin 07/2012, për Zyrën e Komisionerit të gjuhëve, Kabineti qeveritar ka emëruar Suzana Salajin për Komisioner të gjuhëve .

Komisioneri për gjuhët do të ketë mandat gjashtë vjeçar, ndërsa kjo zyrë mbikëqyrë zbatimin e Ligjit me qëllim të ruajtjes, promovimit dhe mbrojtjes së përdorimit të gjuhëve zyrtare,  gjuhëve zyrtare të komunave, gjuhëve në përdorim zyrtar në komuna, gjuhëve të komuniteteve gjuha amtare e të cilave nuk është njëra prej gjuhëve zyrtare.

Pasi që komisioneri të fillojë punën, do të vazhdohet me plotësimin e  zyrës me stafin tjetër.

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com