Twitter Facebook Youtube

Drejtori I Zyrës për Çështje të Komuniteteve, mori pjesë në mbledhjen e Këshillit Konsultativ për Komunitete

27.09.201214:40

Këshilli Konsultativ Për Komunitete,  më 27 shtator 2012  mbajti mbledhjen e rregullt, të pestën me radhë për këtë vit, ndërsa mbledhjen e parë me përbërjen e re të Këshillit. Në këtë mbledhje  Këshilli zgjodhi kryesuesin dhe dy (2) zëvendësit e tij.

Kryesues i Këshillit u zgjodh z. Oliver Vujovic, Zëvendës kryesues u zgjodhën: z.Mejdin Saliji dhe znj. Snežana Karadžic.
Këshilli në  mbledhje  shqyrtoi propozimin për caktimin e një anëtari në Komisionin Vlerësues për Dhënien e Dekoratave dhe për anëtar në këtë komision, caktoi z. Bashkim Ibishi.
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com