Twitter Facebook Youtube

Danas je održana Konferencija na temu "Rad kabineta premijera na zaštiti i unapređivanju prava zajednica” u zgradi Vlade Kosova

15.01.201016:18

Priština, 15. januar 2010. godine
 
Danas je sa početkom u 11:00 sati u Zgradi Vlade Republike Kosovo održana svečana konferencija pod nazivom “Rad kabineta premijera na zaštiti i unapređivanju prava zajednica”.

Kancelarija za pitanja zajednica pri Kabinetu premijera, u saradnji sa ambasadom Švajcarske na Kosovu, organizovala je svečanu konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati ostvareni na planu zajednica u toku 2009. godine. Na ovoj konferenciji Kabinet premijera izrazio je zahvalnost švajcarskoj Saveznoj službi za spoljne poslove na neprekidnoj podršci koju su pružali Vladi Kosova, a naročito njenoj Kancelariji za pitanja zajednica.
 
Na konferenciji su bili prisutni potpredsednik Vlade g. Ram Manaj, ambasador Švajcarske na Kosovu g. Lukas Beglinger, ministar za rad i socijalno staranje g. Nenad Rašić, direktor Kancelarije za pitanja zajednica (KPZ) g. Srđan Sentić, direktor Kancelarije za dobro upravljanje g. Habit Hajredini, direktor Evropskog centra za pitanja manjina g. Adrian Zećiri, savetnik za izgradnju mira pri švajcarskoj Saveznoj službi za spoljne poslove g. Armin Rajzer, predstavnici ambasada, resornih ministarstava, opština, Savetodavnog veća za zajednice, učesnici ispred građanskog društva i predstavnici međunarodnih organizacija.

Potpredsednik Vlade Manaj ocenio je da se Vlada Kosova zalaže za zaštitu prava zajednica u svojim zakonima, institucijama i strategijama.

“Pravni akti kao što su Zakon o zaštiti prava zajednica i sveobuhvatna strategija koja se bavi pitanjima zajednica ističu angažovanost ove Vlade na integraciji prava zajednica”, rekao je potpredsednik Vlade Manaj.

On je u nastavku rekao “Polazeći od interesa i potreba koje imaju zajednice, premijer Tači je 2008. godine osnovao Kancelariju za pitanja zajednica, u cilju doslednosti pristupa Vlade pitanjima zajednica. Kancelarija za pitanja zajednica radi kao koordinator programa Vlade i daje svoj doprinos ostvarenju prava zajednica u okvirima rada Vlade”, rekao je u nastavku potpredsednik Vlade Manaj.
 
Ambasador Švajcarske g. Lukas Beglinger u svom obraćanju podsetio je na obavezu Vlade Kosova da sprovodi Sveobuhvatni predlog za rešenje statusa Kosova. Vlada Švajcarske je dosledno pružala svoju podršku izradi odnosnih zakona i doprinela osnivanju KPZ preko različitih kanala i sredstava, uključujući Evvropski centar za pitanja manjina.

"Švajcarska se obavezala da nastavi svoju podršku ovoj oblasti, shodno svojoj tradiciji i iskustvu, kao zemlja sa velikom jezičkom, kulturnom i verskom raznovrsnošću, koje nisu ostavile drugi put osim razvijanja političkog dijaloga", rekao je ambasador Beglinger.
 
Zatim je direktor Kancelarije za pitanja zajednica g. Srđan Sentić, posle izraza zahvalnosti Vladi Švajcarske, predstavio rezultate koje je ostvarila KPZ u toku 2009. godine i proglasio ciljeve za 2010. godinu.

“Na način koji će da ocenjuje sprovođenje zakona i politika i njihov uticaj na zajednice, Kancelarija za pitanja zajednica izradila je godišnju studiju politike. Pored toga, KPZ je svoju prvu studiju politike posvetila pitanju zastupljenosti zajednica u javnim službama i u javnim preduzećima. U 2010. godini, nova studija baviće se pitanjem upotrebe jezika”, rekao je g. Sentić.
 
U toku 2009. godine Kancelarija za pitanja zajednica pružila je podršku za 35 različitih projekata na rešavanju stambenih problema, izgradnji infrastrukture, pristupa obrazovanju i promovisanju kultura zajednica, sa težištem na manjinskim zajednicama Republike Kosovo.

Prioriteti u projektima KPZ za 2010. godinu biće objavljeni na njenoj zvaničnoj prezentaciji na internetu i biće namenjeni široj javnosti.
 
KPZ će uskoro da napravi svoju zvaničnu prezentaciju na internetu koja će da sadrži informacije ne samo o samoj KPZ već i o svim zajednicama na Kosovu.

U 2010. godini Kancelarija će da radi zajedno sa zajednicama kako bi obezbedila sprovođenje politika, naročito u pogledu sprovođenja Strategije za Rome, Aškalije i Egipćane.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com