Twitter Facebook Youtube

Unapređenje politike zapošljavanja nevećinskih zajednica na Kosovu

26.04.201315:20

Odlukom Vlade, 5. aprila 2013. godine osnovana je radna grupa koja će raditi na razvoju preporuka koje imaju za cilj da unaprede politiku zapošljavanja nevećinskih zajednica u javnim institucijama, preduzećima, agencijama i opštinama. Radnom grupom predsedava zamenik premijera/ministar administracije lokalne samouprave, g-din Slobodan Petrović dok su članovi predstavnici ministarstava, javnih preduzeća i agencija.

Prvi sastanak radne grupe koji je održan 25. aprila, otvorio je viši savetnik premijera/direktor kancelarije za pitanja zajednica, g-din Srđan Popović koji je tom prilikom prisutne upoznao sa inicijativom koju je pokrenula Kancelarija za pitanja zajednica kako bi se poboljšala politika zapošljavanja nevećinskih zajednica na Kosovu.

„Ovom inicijativom želimo da unapredimo politiku zapošljavnja nevećinskih zajednica u nekoliko oblasti, od procedura za objavu radnih mesta, preko procesa izbora kandidata, kao i dodatnih programa i obuka kako bi pripadnici nevećinskih zajednica bili konkurentniji na tržištu, kako bi se u potpunosti ispunila zakonska kvota o zastupljenosti zajednica u javnim institucijama ali i motivisali pripadnici nevećinskih zajednica da konkurišu za poslove. U saradnji sa UNDP-jem izabrana je kompanija koja radi na istraživanju o zastupljenosti zajednica u javnim institucijama, preduzećima, agencijama i opštinama. Istraživanje će biti predstavljeno na drugoj radnoj grupi koju planiramo da organizujemo sredinom maja. Radna grupa bi na kraju svog rada trebala da dostavi Vladi na usvajanje preporuke koje imaju za cilj jačanje i povećanje kapaciteta efikasnosti mehanizama koji regulišu zapošljavanje nevećinskih zajednica: odnosno preporuke koje se odnose na sistem mera koji bi unapredio nadgledanje sprovođenja politike zapošljavanja u  institucijama, preduzećima i agencijama“, rekao je Popović u uvodnom izlaganju.

U svom izlaganju zamenik premijera i ministar administracije lokalne samouprave, g-din Slobodan Petrović izrazio je punu podršku radu radne i rekao da je ova radna grupa veoma važna jer treba da donese preporuke koje će takođe uticati da mladi ne odlaze sa Kosova u potrazi za boljim ponudama, već da ostanu na Kosovu i pomognu ovom društvu. On je takođe napomenuo da zakon kaže da treba ohrabriti pripadnike manjinskih zajednica i da oni treba da čine 10% zaposlenih u centralnim institucijama.

Prisutnima se obratio i Ministar za zajednice i povratak, g-din Dalibor Jevtić koji je takođe obećao punu podršku i doprinos Ministartsva  ovoj radnoj grupi i istakao važnost zapošljavanja povrtanika.

„Pored rešavanja ekonomskog aspekta, mi na taj način pomažemo i izgradnju poverenja prema institucijama Kosova. Poverenje, pored ekonomskog pitanja, su danas neki od važnijih elemenata kada je u pitanju povratak i stabilizacija zajednica,“ rekao je Jevtić.

Nakon uvodnih izlaganja, Sonja Skarep CDF savetnik u Kancelariji premijera/Kancelariji za pitanja zajednica,  radnoj grupi je predstavila  prvi nacrt Strateškog dokumenta o politici zapošljavanja nevećinskih zajednica, koji sadrži buduće korake koji će biti preduzeti kako bi se unapredila politika zapošljavanja nevećinskih zajednica, opis zadataka radne grupe, kao i faze u okviru kojih treba da bude razvijena politika zapošljavanja.

Predloženo je da se sledeći sastanak radne grupe održi sredinom maja, kada će biti dogovoreno i koje institucije će činiti manji tim koji će raditi na razvoju pomenutih preporuka.

Sastanku su pored pomenutih, prisustvovali predstavnici ministartsva za zajednice i povratak, lokalne samouprave, javne uprave, rada i socijalnog staranja, unutrašnjih poslova, pravde, predstavnici pravne Kancelarije/ Kancelarija premijera, Kancelarije za strateško planiranje/ KP, Sekretarijata za koordinaciju Vlade/KP, Policije Kosova, Carine, Agencije za statistiku, Agencije za antikorupciju, Železnice Kosova, RTK, Konsultativnog veća za zajednice, Pošte Kosova i Kancelarije Ombudsmana. U svojstvu posmatrača sastanku su prisustvovali: Ambasador Norveške, Njegova Ekselencija Jan Braathu, predstavnici ambasada SAD, Velike Britanije, Švajcarske i Nemačke, kao i predstavnici OEBS-a, Kancelarije EUSR na Kosovu i ECMI-ja. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com