Twitter Facebook Youtube

Predstavljeni rezultati istraživanja o zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucjama

16.05.201316:05

Na sastanku održanom 15. maja, posmatračima radne grupe za unapređenje politike zapošljavanja zajednica, predstavljeni su rezultati istraživanja o zastupljenosti nevećinskih zajednica u javnim institucijama i preduzećima.

Kancelarija za pitanja zajednica je istraživanje sprovela u saradnji sa UNDP i kompanijom Novus koja je uradila istraživanje na terenu. Istraživanje je pokazalo da zastupljenost nevećinskih zajednica u javnim institucijama i preduzećima  nije na zadovoljavajućem nivou i u skladu sa zakonskom kvotom. Takođe istraživanje je pokazalo da  je potrebno razviti dugoročne strategije i mere aktivnog zapošljvanja.

Prisutni predstavnci međunarodnih organizacija i ambasada imali su priliku da daju svoje komentare koji će biti uključeni u završni narativni izveštaj o istraživanju.

Rezultati istraživanja biće takođe predstavljeni članovima radne grupe za unapređenje politike zapošljavanja nevećinskih zajednica na sastanku koji će biti održan u prvoj nedelji juna meseca.
 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com