Twitter Facebook Youtube

Trodnevna radionica o poboljšanju komunikacije između institucija koje se bave pitanjima zajednica

26.06.201314:47

U periodu od 10 do 14 juna 2013.godine, održana je radionica u Crnoj Gori koja je okupila predstavnike institucija koje se bave pitanjima zajednica: Ministarstvo za zajednice i povratak, Ministarstvo administracije lokalne samouprave, Kancelarija za pitanja zajednica i Savetodavno veće za zajednice.

Radionica je pružila priliku da se detaljnije istraže problemi, i izazovi kada je reč o komunikaciji četiri pomenute institucije, kao i daju predlozi za unapređenje buduće saradnje. Diskusije na radionici, i aktivno učešće prisutnih, doprineli su razvoju dokumenta, koji ima za cilj da pokaže put napred ka jačanju međuinstitucionalne saradnje vezano za pitanja zajednica.

Trodnevna radionica je deo projekta koji ima za cilj poboljšanje komunikacije među institucijama koje se bave pitanjima zajednica, koji je u 2012. godini pokrenula Kancelarija za pitanja zajednica u saradnji sa OEBS-om.

Osnovana je radna grupa koja je sastavljena od predstavnika četiri pomenute institucije, čiji je cilj jačanje saradnje kroz diskusije i razmenu informacija o trenutnoj situaciji vezano za zajednički rad i komunikaciju, kao i predlaganje načina za napredak i poboljšanje.

Ispred Kancelarije za pitanja zajednica, na radionici u Crnoj Gori, učestvovali su Srđan Popović i Ljubica Janković.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com