Twitter Facebook Youtube

Održana jednodnevna radionica o procesu i postupcima izrade amandmana zakona

06.09.201314:31

Radna grupa za zakonodavstvo u okviru Savetodavnog Veća za zajednice je održala 06.09.2013 jednodnevnu radionicu u hotelu ,,Dukagjini,, u Peći.

Na ovoj radionici raspravljalo se o temama koje su u vezi sa izradom zakona, postupcima za predlaganje zakonskih amandmana, a takođe se vodila diskusija  o zakonskim pravima i mandatu Savetodavnog veća za zajednice.  Učesnici  ovog sastanka dali su svoju procenu u vezi saradnje Savetodavnog veća i pravne kancelarije premijera, i na taj način su indentifikovani koraci koji se trebaju preduzeti  u pravcu poboljšanja situacije u tačkama gde ima određenih izazova.

Kancelariju za pitanja zajednica, predstavljale su  Sanela Sadiković i Qendresa Beqiri.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com