Twitter Facebook Youtube

Javni poziv za spoljne eksperte

07.05.202013:08

OBJAVLJUJE

 

Javni poziv za spoljne eksperte za ucesce u komisiji za evaluaciju projekta za  NVO i malih prvrednih subjekata

 

07.05.2020. 

 

 

Na osnovu usvojenog paketa fiskalne pomoci i usvojenog operativnog plana, mera 9, Kancelarija za pitanja zajednica poziva dva predstavnika za ucesce u komisji za evaluaciju projekata na osnovu konkursa za apliciranje nevaladinih organizacija objavljenog 23. aprila 2020. godine, uključujući predstavnike NVO-a.

 

 

Uredba MF- br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje nevladinih organizacija, u članu 8, stav 3.2, predviđa da deo svake evaluacione komisije za procenu predloga projekata NVO-a primljenih pod javnim pozivima mora da budu dva predstavnika iz grupe spoljnih eksperata, uključujući predstavnike nevladinih organizacija. 

 

U tu svrhu, Kancelarija za pitanja zajednica poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave da budu deo evaluacione komisije kao spoljni eksperti za procenu predloga projekata koje NVO, i mali privrednici, dostave za finansiranje putem javnih fondova. 

 

Pravo na prijavu imaju: 

 

  • Zaposleni u nevladinim organizacijama aktivnim u Republici Kosovo; 
  • Nezavisni eksperti koji imaju najmanje 5 godina radnog iskustva vezano za javnu upravu, izradu i upravljanje projektima, ili slične oblasti. 

 

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove: 

 

  • Moraju imati barem nivo osnovnih studija- Bachelor;
  • Moraju imati najmanje 5 godina radnog iskustva; 
  • Iskustvo u projektima NVO; 
  • Iskustvo u radu sa lokalnim miko-ekonskim projektima
  • Da ne budu politički imenovani, civilni službenici ili na sličnim položajima u državnoj upravi.

 

Kandidati treba da podnesu sledeća dokumenta: 

 

• Motivaciono pismo 

• Ažurirani CV; 

• Dokaze o obrazovanju i radnom iskustvu; 

• Zaposleni u NVO treba da dostave dopis o nominovanju od strane rukovodioca NVOa u kojoj je aplikant zaposlen. 

 

Zbog opste poznatih okolnosti stvorenih pandemijom virusa, svu potrebnu dokumentacija treba poslati samo preko email adrese Kancelarije Premijera za Zajednice (zck-kpz-grants@rks-gov.net)

 

Kancelarija Premijera za Zajednice snazno ohrabruje pripadnike nealbanskih zajednica da apliciraju na objavljene konkurse u cilju pronalazenja najadekvatnijih kandidata/aplikanata.   

 

Za dodatne informacije možete biti obavešteni putem telefona: 038 200 14 057 

Bići kontaktirani samo kandidati izabrani za uži izbor.  

Rok za prijavu je otvoren 5 dana od dana objavljivanja, od datuma 07.05. 2020 do datuma 12.05. 2020 godine.

Aplikacije koje stignu nakon isteka toga roka i nepotpune prijave se odbacuju. 

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com