Twitter Facebook Youtube

Obavestenje

09.09.202012:56

Na osnovu člana 12. i 20. Uredbe MF sa br. 04/2017 o kriterijumima, standardima i procedurama za javno finansiranje NVO, a na osnovu odluke br. 120/2020, od 31.08.2020, o ramatranju i oceni prijava nevladinih organizacija i medija, u javnom pozivu za finansijsku podršku projektima NVO-a  i medija, čiji je cilj zaštita i promocija prava i interesa nevećinskih zajednica u Republici Kosovo, Kaneclarija za pitanja zajednica objavljuje preliminarnu listu dobitnika granatova

 

Listu možete preuzeti na sledecem linku: http://www.zck-ks.net/repository/docs/Preliminarna_lista.pdf

 

NVO i mediji koji su aplicirali, imaju pravo da u roku od 5 dana od dana objavljivanja ove liste podnesu žalbu Žalbenoj komisiji Kancelarije premijera u zgradi Vlade, u kancelariji broj 109.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com