Twitter Facebook Youtube

Obavestenje

10.09.202010:27

Obavestenje

 

 

Kancelarija za pitanja zajednica pri Kancelarije premijera (KPZ / KP) poziva sve građane Republike Kosova, pripadnike nevećinskih zajednica, koji žive u teškim ekonomskim uslovima, da se prijave za finansijsku pomoć u skladu sa mogućnostima koje nudi Kancelarija.

 

Na osnovu svog mandata i odredbi Programa za zajednice, KPZ koristi raspoloživi budžet za finansijsku podršku pripadnicima zajednica koje žive na Kosovu. Pomoć koju pruža KPZ uglavnom je: finansijska pomoć za obnovu ili izgradnju kuće, finansijska pomoć za pokrivanje troškova u slučaju bolesti, finansijska pomoć učenicima za pokrivanje školskih troškova, kao i drugi oblici finansijske podrške građanima u ekonomskim teškoćama.

 

Takođe, KPZ / KP koristi ograničen deo raspoloživog budžeta za finansijsku podršku preduzećima i različitim ekonomskim aktivnostima, u cilju poboljšanja kvaliteta života i ekonomskog razvoja pripadnika nevećinskih zajednica koje žive na Kosovu

 

Kancelarija za pitanja zajednice tokom cele godine prima aplikacije od svih zajednica koje žive na Kosovu. Prijave zajedno s obrascem za prijavu podnose na adresu: Zgrada Vlade, Trg Majke Tereze, 10 000 Priština. Prijave primljene u bilo kojem drugom obliku i one nepotpune Komisija ne ocenjuje.

 

 

Pravo na podnošenje zahteva imaju sve osobe koje dokazuju da je njihov zahtev opravdan i da ispunjavaju kriterijume postavljene za finansijsku podršku. Snažno ohrabrujemo sve pripadnike nevečinskih zajednica koje žive na Kosovu da se prijave za finansijsku pomoć

 

 

Da biste preuzeli aplikaciju za finasijsku pomoć fizičkim licima, kliknite na sledeći link: http://Aplikacija za finasijsku pomoc

 

Da biste preuzeli aplikaciju za finasijsku pomoć pravnim licima (mikro biznisi), kliknite na sledeći link: Obrazac za pravna lica

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com