Twitter Facebook Youtube

Bordi për politikat e gjuhëve ka aprovuar raportin e komisionit për përzgjedhjen e komisionerit të gjuhëve dhe listën prej tre emrave

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com