Twitter Facebook Youtube

Конкурси

Категорија
All
Konkurs - MCC18.06.2019Konkurs - Poverenik za jezike13.11.2018POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA - FOND ZA PODRŠKU MEDIJA MANJINSKIH ZAJEDNICA23.05.2017Obrazac prijave - FOND ZA PODRŠKU MEDIJA MANJINSKIH ZAJEDNICA23.05.2017POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE23.05.2017Obrazac za aplikaciju -POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE23.05.2017KONKURS - Za direktora bordova centralnih javnih preduzeča - Kosovska Energetska Koropracija A.D. (KEK);01.02.2017KANCELARIJA PREMIJERA produžava rok konkursa za sledece radno mesto: Jedan (1) Direktor Pravne kancelarije 29.12.2016KANCELARIJA PREMIJERA objavljuje slobodnim sledeće radno mesto: I. PRAVNA KANCELARIJA Jedan (1) Direktor Pravne kancelarije 09.12.2016OBAVIŠTENJE
PONIŠTAVA se konkurs za poziciju Menadžer Kancelarije (KP KMI -006) u Kancelarija Milenijumskih Izazova na Kosovu, prema konkursu objavljenom 17. jula 2016 god.
10.10.2016
Kancelarija Premijera objavljuje konkurs za sledeče slobodno radno mesto: I. Jedan (1) Službenik transporta (pozicija nije od karijere)30.09.2016KONKURS Jedan (1) ćlan za istraživanje zeleznickih nesreća i incidenata30.09.2016KONKURS PREDAVAČ ZA ALBANSKI I SRPSKI JEZIK26.09.2016KANCELARIJA PREMIJERA objavljuje slobodnim sledeče radno mesto:
I. Jedan (1) Službenik za koordinaciju politika (nekarijerska pozicija)
26.08.2016
KANCELARIJA PREMIJERA objavljuje sledeča slobodna radna mesta
Jedan (1) Glavni Ekonomista
Jedan (1) Ekspert za Komunikacije
Jedan (1) Ekspert za Razvoj Privatnog Sektora
Jedan (1) Ekspert za Rodnu Integraciju i Društvenu Inkluziju
Jedan (1) Menadžer Kancelarije
19.08.2016
KANCELARIJA PREMIJERA objavljuje KONKURS za sledeče slobodno radno mesto
Jedan (1) Službenik osoblja
25.07.2016
OBAVEŠTENJE PONIŠTAVA se konkurs za poziciju Viši pravni sluzbenik (KP-PK-007) u Pravnoj kancelariji/ Kancelarija premijera21.06.2016Поништење кокурса ZKM-ZPS-00115.07.2014Vacancy is extended until 5.04.2013
Senior Advisor, Office for Community Affairs
29.03.2013
The Office of Prime Minister/Office for Community Affairs, in conjunction with the British Embassy, is announcing a job vacancy for a new Senior Advisor position.15.03.2013
Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com