Twitter Facebook Youtube

О Нама

Канцеларија за питања заједница (КПЗ), која је формирана одлуком Владе бр. 06/34 о оснивању канцеларије од 3. септембра 2008. године, основана је са циљем да буде тачка контакта са премијером у вези питања заједница.


Поред тога што упознаје јавност са питањима важним за заједнице кроз повезивање са државним институцијама и недржавним чиниоцима, КПЗ анализира стање, утврђује недостатке у спровођењу законских прописа, препоручује премијеру предузимање мера, наглашава циљеве за свако од Владиних тела и прати дејство мера које је предузела свака Владина институција на нивоу заједнице.


Такође, КПЗ даје свој допринос саопштавању информација широј јавности а нарочито припадницима заједница о Владиним активностима које се односе на заједнице и доприноси бољем упознавању јавности са правима заједница.

На основу инструкција добијених од премијера, КПЗ користи своја средства и за подршку оним иницијативама које решавају утврђене недостатке и потребе заједница.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com