Twitter Facebook Youtube

Уз подршку ОЕПС-а МУП је одржао тродневну радионицу ,, Програм и акциони план за подизање свести грађана о форумима за безбедност зајендница’’

14.11.201314:34

У периоду од 11- 13. Новембра, управна група за надгледање примене “Националне стратегије акционог плана за безбедност заједница 2011-2016”, састала се у Превалцу поводом дискусије о Програму и акционом плану за подизање свести везано за форуме за безбедност заједница.

Циљ ове радионице био је не само да осигура да је концепт безбедности заједница у складу са другим стратегијима, већ такође и да се истраже могућности како би постојећи  форуми за безбедност заједница постали инструменти за очување безбедности свих заједница на Косову. 

Концепт безбедности заједница омогућава институцијама одговорним за безбедност и сигурност свих грађана на Косову, да се успостави партнерски однос са грађанима,како би се они  активно укључили у планирање и доношење одлука по питањима безбедности и сигурности.

На овој радној групи свој допринос из Канцеларије за питања заједница пружила је Санела Садиковић.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com