Twitter Facebook Youtube

Улога политицких партија у јачанју жена на Косову

19.05.201414:59

Агенција за равноправност полова  је  19.05.2014  организовала  дискусију  на  тему: “Улога политичких партија у јачању жена на Косову.

Циљ овог сусрета   био је  да окупи све представнике политичких странака ради   покретања  шире дискусије, као и да пружи прилику политичким странкама да покрену питање укључивања родне перспективе у њиховим  програмима, како би се обезбедило благостање и вец́и напредак жена на свим нивоима друштва
Канцеларију за питања заједница је представљала Санела Садиковић
 

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com