Twitter Facebook Youtube

Одрзан састанак Саветодавног Веца за Заједнице

26.05.201412:49

Консултативно веће за заједнице, одржало је своју четврту редовну седницу за ову годину. На састанку су председавајући Већа и председавајући радних група поднели извештај члановима о својим активностима које су извршене између два састанка Већа.

Веће је усвојило препоруке по којима се захтева од релевантних  општина да изврше издвајање општинског земљишта за изградњу индивидуалних стамбених јединица за повратнике из Македоније и Црне Горе.  

Представница Канцеларије за питања заједница била је Санела Садиковић.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com